HAKUTSURU JAPANESE SAKE

HAKUTSURU AWAYUKI SPARKLING SAKE

HAKUTSURU AWAYUKI SPARKLING SAKE

Size: 300ml

Alc Cont: 5.50%

HAKUTSURU JAPANESE SAKE

HAKUTSURU DAI GINJO

HAKUTSURU DAI GINJO

Size: 300ml

Alc Cont: 15.00%

 

HAKUTSURU JAPANESE SAKE

HAKUTSURU DRAFT SAKE

HAKUTSURU DRAFT SAKE

Size: 300ml,180ml

Alc Cont: 14.00%

 

HAKUTSURU JAPANESE SAKE

HAKUTSURU JUNMAI EXCELLENT

HAKUTSURU JUNMAI EXCELLENT

Size: 720ml

Alc Cont: 15.00%

HAKUTSURU JAPANESE SAKE

HAKUTSURU TOJI-KAN SAKE

HAKUTSURU TOJI-KAN SAKE

Size: 720ml

Alc Cont: 15.30%

 

Product Enquiry